Current Postgraduate Students

  

PhD students

Research students' profiles

Hatice ACAR 2691454a@student.gla.ac.uk
Rory AIRD 2246812a@student.gla.ac.uk 
Guillaume ANDRIEUX 2331839a@student.gla.ac.uk 
Victoria ANGELICI 2558441A@student.gla.ac.uk 
Heather ANNAN 2098705a@student.gla.ac.uk 
Louis AUSTIN-EAMES 2507402a@student.gla.ac.uk 
Cian BRENNAN 2353727B@student.gla.ac.uk 
Konstantinos CHATZIGEORGIOU
Anthony CLARKE
Alexandros CONSTANTINOU
2379761c@student.gla.ac.uk
Joshua COX
Frances DARLING f.darling.1@research.gla.ac.uk
Danielle DEANS 2372011d@student.gla.ac.uk
Yiheng DING y.ding.2@research.gla.ac.uk 
Han EDGOOSE 2552150e@student.gla.ac.uk 
Carina ENGLER 2700836e@student.gla.ac.uk
Georgia FOTI 2720168f@student.gla.ac.uk
William GOPAL 2879679g@student.gla.ac.uk
Hacob HARBER 2657339h@student.gla.ac.uk
Patrick HAYES 2823507h@student.gla.ac.uk
Sarah HEITLER 2175948h@student.gla.ac.uk
Calum HODGSON 2239901h@student.gla.ac.uk 
Francis JOSE 2463401J@student.gla.ac.uk
Eirini KATSIKEA 2020552K@student.gla.ac.uk
Matthew KINAKIN 2466837K@student.gla.ac.uk
Robin KOERNER 2881082k@student.gla.ac.uk
Nina KOJIMA 2644413k@student.gla.ac.uk 
Jinxi LUO 2792138l@student.gla.ac.uk
Mengqian LUO 2633722l@student.gla.ac.uk
Graham MacDOUGALL 2765661m@student.gla.ac.uk
Finlay McCARDEL 0902028m@student.gla.ac.uk 
Jodi MILLER 2403200m@student.gla.ac.uk
Martin MIRAGOLI 2388520M@student.gla.ac.uk
Annalisa MUSCOLO 2767254m@student.gla.ac.uk
Adam NICHOLSON 2138526n@student.gla.ac.uk
Alison NUNZIANTE 2616806n@student.gla.ac.uk
Isak OLAFSSON i.olafsson.1@research.gla.ac.uk 
Shweta PANDEY 2453898P@student.gla.ac.uk
Ross PATRIZIO 2093561p@student.gla.ac.uk 
Findlay REID 2037286R@student.gla.ac.uk
John REILLY 7810551r@student.gla.ac.uk
Daniela RUSU 2359166R@student.gla.ac.uk
Andrew SHERROD 2490264s@student.gla.ac.uk
Julian SHORTT j.shortt.1@research.gla.ac.uk
Sorley STOLLARD 2076726S@student.gla.ac.uk 
Pinelopi STYLIANOPOULOU 2317843S@student.gla.ac.uk
Constantinos STYLIANOU 2120038s@student.gla.ac.uk

MSc students

MSc in Philosophy of Mind and Psychology

 • Filippo CABRAS
 • Yichan DONG
 • Yara HADEH
 • Murray MURRAY
 • Bamidele OGUNNIYI
 • Callie SHAW
 • Hongyu TAO
 • Yuwen YANG

MSc in Philosophy

 • Lisa McLAUGHLIN
 • Daniel SAMUEL

MSC in Philosophy (Conversion)

 • Hao AO
 • Mavis BOATENG
 • Suxin GENG
 • Yuhui GONG
 • Shuang HAN
 • Minqi HAO
 • Jake HAWTHORNE
 • Jack HORROCKS
 • Purvi JAIN
 • Hikmet KOCABIYIK
 • Yuchuan LIN
 • Le Li
 • Zimao LU
 • Evangeline MacINESKAR
 • Yahong SHI
 • Sadra SEZAVAR
 • Daniel STRATHDEE
 • Jillian THOM
 • Shijia WANG
 • Jiongjiong WENG
 • Ciara WILSON
 • Tianyu XU
 • Qiuxuan ZHENG
 • Zhenze ZHAI
 • Shize ZHANG
 • Zhongyuan ZHENG
 • Haiting YUAN