Cuir Fios Thugainn | Get In Touch

Cuir Fios Thugainn | Get In Touch

Cuir Fios | Contact Info

Fiona Dunn

Oifigear na Gàidhlig | Gaelic Language Officer

0141 330 8505

Fiona.Dunn@glasgow.ac.uk

Oilthigh Ghlaschu

3 Gàrraidhean an Oilthighe

Glaschu

G12 8QQ

University of Glasgow

3 University Gardens

Glasgow

G12 8QQ


Stòr-Dàta | E-mail List

Bidh sinn a' sgaoileadh litrichean-naidheachd le fiosrachadh air naidheachdan agus tachartasan Gàidhlig ann an Oilthigh Ghlaschu. Ma tha thu airson d'ainm a chur ris an liosta phuist-d againn, faodaidh tu am foirm seo a lìonadh agus thèid d'ainm air an liosta! No faodaidh tu post-d a chur thugainn agus cuiridh sinn d'ainm anns an stòr-dàta againn.

We send out regular newsletters with information on all the Gaelic-related news and events at the University. If you would like to sign up to receive these newsletters, you can put your name on our database here. Alternatively, you can send us an e-mail with your details and we can put you on our database.