Dr Michel Byrne

  • Lecturer (Celtic & Gaelic)

telephone: 01413303152
email: Michel.Byrne@glasgow.ac.uk

R402 Level 4, Celtic and Gaelic, 3 University Gardens, Glasgow G12 8QH

Import to contacts

ORCID iDhttps://orcid.org/0000-0001-9926-8725

Publications

List by: Type | Date

Jump to: 2019 | 2017 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2008 | 2007 | 2006 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000
Number of items: 24.

2019

Byrne, M. and Kidd, S. M. (Eds.) (2019) Lìontan Lìonmhor: Local, National and Global Gaelic Networks from the 18th to the 20th Century. Celtic & Gaelic, University of Glasgow: Glasgow. ISBN 9780903204255

Kidd, S. M. and Byrne, M. (2019) Vintners and criminal officers: two nineteenth-century poetry collections and their subscribers. In: Byrne, M. and Kidd, S. M. (eds.) Lìontan Lìonmhor: Local, National and Global Gaelic Networks from the 18th to the 20th Century. Celtic & Gaelic, University of Glasgow: Glasgow, pp. 85-107. ISBN 9780903204255

2017

Byrne, M. (2017) À la claire Fontaine : un poète gaélique au Maghreb. Bretagne Linguistique, 21, pp. 209-238.

2014

Byrne, M. , Clancy, T.O. and Ó Maolalaigh, R. (2014) Aiste 4 [Volume editors]. Aiste, 4,

2013

MacIlleBhain, C. (2013) An Daolag Shìonach: Daintean Gun Chruinneachadh 1987-1999 Agus Daintean A'ra 2004-2007. Clò Ghille Mhoire: Glaschu. ISBN 9780903204248

2012

Frater, A. and Byrne, M. (2012) Gaelic poetry and song. In: Norquay, G. (ed.) Edinburgh Companion to Scottish Women's Writing. Series: Edinburgh Companions to Scottish Literature. Edinburgh University Press: Edinburgh, UK, pp. 22-34. ISBN 9780748644322

Byrne, M. and MacInnes, J. (2012) Scottish Gaelic poetry. In: Greene, R. and Cushman, S. (eds.) Princeton Encyclopedia of Poetry and Poetics. Princeton University Press: Princeton, N.J., USA, pp. 1278-1281. ISBN 9780691133348

2011

Byrne, M. (2011) A window on the late eighteenth century Scottish Highlands: the songs of Mairearad Ghriogarach. In: Boon, E., McMullen, A.J. and Sumner, N. (eds.) Proceedings of the Harvard Celtic Colloquium, 30: 2010. Harvard University Press: Cambridge, MA, pp. 39-60. ISBN 9780674062429

2010

Byrne, M. , Clancy, T.O. and Ó Maolalaigh, R. (2010) Aiste 3 [Volume editors]. Aiste, 3,

Byrne, M. and Kidd, S.M. (2010) 'Vintners & Criminal Officers': Fo-sgrìobhaichean dà leabhair Earra-ghàidhealach ann am meadhan na 19mh linn. In: McLeod, W., Burnyeat, A., Stiùbhart, D.U., Clancy, T. and Ó Maolalaigh, R. (eds.) Bile ós Chrannaibh: a Festschrift for William Gillies. Clann Tuirc, pp. 29-44. ISBN 978-0954973391

2008

Byrne, M. , Clancy, T.O. and Ó Maolalaigh, R. (2008) Aiste 2 [Volume editors]. Aiste, 2,

Byrne, M. (2008) 'A moment of history': Iain Mac a' Ghobhainn agus 'Dain do Eimhir' Shomhairle MhicGill-Eain. Scottish Gaelic Studies, 24, pp. 97-114.

2007

Byrne, M. (2007) Cò leis a' mhuir? Mac Iain Dheòrsa, Coinneach MacLeòid agus an Ciardh Gàidhealach. Aiste, 1,

Byrne, M. (2007) 'Chan e chleachd bhith an cabhsair chlach': Am Bàrd Gàidhlig 's am Baile Mòr bhon 17mh Linn chun an 20mh. In: Glasgow : baile mòr nan Gàidheal. University of Glasgow, pp. 55-88. ISBN 9780903204231

Byrne, M. (2007) Mairearad Ghriogarach: sùil thòiseachail air bana-bhàrd air dìochuimhne. Scottish Gaelic Studies, 23, pp. 85-122.

Byrne, M. (2007) Monsters and goddesses: the poetry of Aonghas MacNeacaill and Ruaraidh MacThomais. In: Brown, I. (ed.) The Edinburgh History of Scottish Literature. Edinburgh University Press: Edinburgh. ISBN 9780748624829

Byrne, M. , Clancy, T.O. and Ó Maolalaigh, R. (2007) Aiste 1 [Volume editors]. Aiste, 1,

2006

Byrne, M., Clancy, T.O. and Kidd, S.M. (Eds.) (2006) Litreachas and eachdraidh: rannsachadh na Gàidhlig 2, Glaschu 2002. Roinnna Ceiltis Oilthigh Ghlaschu: Glasgow. ISBN 9780903204224

2003

McMillan, D.A. and Byrne, M. (Eds.) (2003) Modern Scottish Women Poets. Series: Canongate Classics. Canongate: Edinburgh. ISBN 184195294X

2002

Byrne, M. (2002) Gràmar na Gàidhlig. Stòrlann-Acair: Isle of Lewis. ISBN 0861527534

Byrne, M. (2002) Tails o the comet? MacLean, Hay, Young and MacDiarmid's renaissance. ScotLit, 26,

2001

Byrne, M. (2001) Lost and found: the George Campbell Hay archive unfolds. Folio: Collections, Research, Events at the National Library of Scotland, 3, pp. 10-13.

2000

Byrne, M. (2000) Facal air an fhacal. SRG-Acair: Steòrnabhagh. ISBN 0861522869

Hay, G. C. (2000) Collected Poems and Songs of George Campbell Hay (Deòrsa Mac Iain Dheòrsa). Edinburgh University Press: Edinburgh. ISBN 9780748610631

This list was generated on Mon May 27 12:44:34 2024 BST.
Number of items: 24.

Articles

Byrne, M. (2017) À la claire Fontaine : un poète gaélique au Maghreb. Bretagne Linguistique, 21, pp. 209-238.

Byrne, M. , Clancy, T.O. and Ó Maolalaigh, R. (2014) Aiste 4 [Volume editors]. Aiste, 4,

Byrne, M. , Clancy, T.O. and Ó Maolalaigh, R. (2010) Aiste 3 [Volume editors]. Aiste, 3,

Byrne, M. , Clancy, T.O. and Ó Maolalaigh, R. (2008) Aiste 2 [Volume editors]. Aiste, 2,

Byrne, M. (2008) 'A moment of history': Iain Mac a' Ghobhainn agus 'Dain do Eimhir' Shomhairle MhicGill-Eain. Scottish Gaelic Studies, 24, pp. 97-114.

Byrne, M. (2007) Cò leis a' mhuir? Mac Iain Dheòrsa, Coinneach MacLeòid agus an Ciardh Gàidhealach. Aiste, 1,

Byrne, M. (2007) Mairearad Ghriogarach: sùil thòiseachail air bana-bhàrd air dìochuimhne. Scottish Gaelic Studies, 23, pp. 85-122.

Byrne, M. , Clancy, T.O. and Ó Maolalaigh, R. (2007) Aiste 1 [Volume editors]. Aiste, 1,

Byrne, M. (2002) Tails o the comet? MacLean, Hay, Young and MacDiarmid's renaissance. ScotLit, 26,

Byrne, M. (2001) Lost and found: the George Campbell Hay archive unfolds. Folio: Collections, Research, Events at the National Library of Scotland, 3, pp. 10-13.

Books

Byrne, M. (2002) Gràmar na Gàidhlig. Stòrlann-Acair: Isle of Lewis. ISBN 0861527534

Byrne, M. (2000) Facal air an fhacal. SRG-Acair: Steòrnabhagh. ISBN 0861522869

Book Sections

Kidd, S. M. and Byrne, M. (2019) Vintners and criminal officers: two nineteenth-century poetry collections and their subscribers. In: Byrne, M. and Kidd, S. M. (eds.) Lìontan Lìonmhor: Local, National and Global Gaelic Networks from the 18th to the 20th Century. Celtic & Gaelic, University of Glasgow: Glasgow, pp. 85-107. ISBN 9780903204255

Frater, A. and Byrne, M. (2012) Gaelic poetry and song. In: Norquay, G. (ed.) Edinburgh Companion to Scottish Women's Writing. Series: Edinburgh Companions to Scottish Literature. Edinburgh University Press: Edinburgh, UK, pp. 22-34. ISBN 9780748644322

Byrne, M. and MacInnes, J. (2012) Scottish Gaelic poetry. In: Greene, R. and Cushman, S. (eds.) Princeton Encyclopedia of Poetry and Poetics. Princeton University Press: Princeton, N.J., USA, pp. 1278-1281. ISBN 9780691133348

Byrne, M. (2011) A window on the late eighteenth century Scottish Highlands: the songs of Mairearad Ghriogarach. In: Boon, E., McMullen, A.J. and Sumner, N. (eds.) Proceedings of the Harvard Celtic Colloquium, 30: 2010. Harvard University Press: Cambridge, MA, pp. 39-60. ISBN 9780674062429

Byrne, M. and Kidd, S.M. (2010) 'Vintners & Criminal Officers': Fo-sgrìobhaichean dà leabhair Earra-ghàidhealach ann am meadhan na 19mh linn. In: McLeod, W., Burnyeat, A., Stiùbhart, D.U., Clancy, T. and Ó Maolalaigh, R. (eds.) Bile ós Chrannaibh: a Festschrift for William Gillies. Clann Tuirc, pp. 29-44. ISBN 978-0954973391

Byrne, M. (2007) 'Chan e chleachd bhith an cabhsair chlach': Am Bàrd Gàidhlig 's am Baile Mòr bhon 17mh Linn chun an 20mh. In: Glasgow : baile mòr nan Gàidheal. University of Glasgow, pp. 55-88. ISBN 9780903204231

Byrne, M. (2007) Monsters and goddesses: the poetry of Aonghas MacNeacaill and Ruaraidh MacThomais. In: Brown, I. (ed.) The Edinburgh History of Scottish Literature. Edinburgh University Press: Edinburgh. ISBN 9780748624829

Edited Books

Byrne, M. and Kidd, S. M. (Eds.) (2019) Lìontan Lìonmhor: Local, National and Global Gaelic Networks from the 18th to the 20th Century. Celtic & Gaelic, University of Glasgow: Glasgow. ISBN 9780903204255

MacIlleBhain, C. (2013) An Daolag Shìonach: Daintean Gun Chruinneachadh 1987-1999 Agus Daintean A'ra 2004-2007. Clò Ghille Mhoire: Glaschu. ISBN 9780903204248

Byrne, M., Clancy, T.O. and Kidd, S.M. (Eds.) (2006) Litreachas and eachdraidh: rannsachadh na Gàidhlig 2, Glaschu 2002. Roinnna Ceiltis Oilthigh Ghlaschu: Glasgow. ISBN 9780903204224

McMillan, D.A. and Byrne, M. (Eds.) (2003) Modern Scottish Women Poets. Series: Canongate Classics. Canongate: Edinburgh. ISBN 184195294X

Hay, G. C. (2000) Collected Poems and Songs of George Campbell Hay (Deòrsa Mac Iain Dheòrsa). Edinburgh University Press: Edinburgh. ISBN 9780748610631

This list was generated on Mon May 27 12:44:34 2024 BST.

Supervision

Ongoing:

  • Marcas Ó Siadhail, ‘Rannsachadh coimeasach air na h-aithrisean a rinn na h-eileanaich air trèigsinn nan eileanan ann an Èirinn agus ann an Albainn anns an fhicheadamh linn’, MRes, primary supervisor (2015‒2016)
  • Sandra Malley, ‘George Campbell Hay’s place among the Nua-Bhàrdachd poets’, PhD (2015—), Aberdeen University, secondary supervisor 
  • Ruairidh MacIver, ‘The Gaelic poet and the British military experience’, PhD (2012—), secondary supervisor

Completed:

  • Aonghas G MacLeòid, ‘An dàn fada Gàidhealach 1900‒1950: sgrùdadh ioma-chuspaireil air corpas air dìochuimhne’, PhD (2014), primary supervisor 
  • Marion F Morrison, ‘A’ Chiad Ghinealach: the experience of Gaelic Medium Education in the Western Isles’, MLitt (2006), primary supervisor 
  • Rachel C Craig, ‘Memory and imagination in the poetry of Ruaraidh MacThòmais and Aonghas MacNeacail’, MPhil, (2002)

I welcome enquiries from prospective students interested in researching Gaelic literature in the modern period.

Bhithinn glè thoilichte cluinntinn bho dhaoine le ùidh ann a bhith a’ rannsachadh litreachas na Gàidhlig bhon ochdamh linn deug chun an latha an-diugh.

 

Teaching

Bidh mi a’ teagasg nan cùrsaichean Gàidhlig Urramach a leanas:
• Bàrdachd Cogaidh 1930-1950
• An Nobhail Gàidhlig
• Guth nam Ban ann am bàrdachd 1450-1750
• Eadar Croit is Kiosk: bàrdachd an 20mh linn [le neach-teagaisg eile]
Tha mi cuideachd a’ co-òrdanachadh nan cùrsaichean Gàidhlig 1C agus Gàidhlig 2B agus a’ teagasg litreachas orra.

The above are the Honours literature courses I convene and teach through the medium of Gaelic. I also convene the Gaelic 1C and Gaelic 2B courses, and usually teach their literature component.

Additional information

Conference papers:

  • ‘L’oeuvre trilingue du poète moderniste gaélique George Campbell Hay (1915‒1984)’, La Bretagne Linguistique day conference, 29 April 2016, CRBC, Université de Bretagne Occidentale, Brest.
  • ‘Linguistic exchanges in the work of George Campbell Hay’, ASLS day conference, 5 November 2016, University of Glasgow.
  • ‘Cleachdadh na Beurla ann an nobhailean Gàidhlig’, Rannsachadh na Gàidhlig 7, Oilthigh Ghlaschu, 23 Lùnastal 2012  | 7th Scottish Gaelic Research Conference, University of Glasgow, 23 August 2012