The Duncan and Morag Maclean Studentship

Description

Tha oileanachd iar-cheumnach air a bhuileachadh gu buannachd oileanaich iar-cheumnach le prìomhachas ga thoirt do na tagraichean sin a tha dùthchasach don Ghàidhealtachd agus Eileanan Siar na h-Alba, ach gun a bhith a’ toirmeasg oileanaich san amharc à àiteachan eile a tha a’ taisbeanadh dìoghras do Eòlas Ceilteach agus Gàidhlig agus a tha an dùil dreuchd-beatha a leantainn ann an teagasg, foghlam no rannsachadh (air a mhìneachadh ann am farsaingeachd) / 

A postgraduate studentship has been endowed to benefit postgraduate students, with priority being given to those applicants who are natives of the Highlands and western Islands of Scotland, but not excluding prospective students from elsewhere who demonstrate a passion for Celtic and Gaelic Studies and intend pursuing a career in teaching, education or research (broadly defined).

Please see Duncan and Morag MacLean studentship in Celtic Studies for more details.

Eligibility

The Studentship will be awarded to a suitable student or students accepted for a postgraduate Masters programme in Celtic/Gaelic Studies (PGT and MPhil/MRes) at the University of Glasgow, with career interests in teaching, education or research (broadly defined).

Eligible Countries

 • Afghanistan
 • Albania
 • Algeria
 • Andorra
 • Angola
 • Antigua and Barbuda
 • Argentina
 • Armenia
 • Australia
 • Austria
 • Azerbaijan
 • Bahamas
 • Bahrain
 • Bangladesh
 • Barbados
 • Belarus
 • Belgium
 • Belize
 • Benin
 • Bhutan
 • Bolivia
 • Bosnia and Herzegovina
 • Botswana
 • Brazil
 • Brunei
 • Bulgaria
 • Burkina Faso
 • Burundi
 • Cambodia
 • Cameroon
 • Canada
 • Cape Verde
 • Central African Republic
 • Chad
 • Chile
 • China
 • Colombia
 • Comoros
 • Congo
 • Congo Democratic Republic of
 • Costa Rica
 • Cote d'Ivoire
 • Croatia
 • Cuba
 • Cyprus
 • Czech Republic
 • Denmark
 • Djibouti
 • Dominica
 • Dominican Republic
 • East Timor
 • Ecuador
 • Egypt
 • El Salvador
 • England
 • Equatorial Guinea
 • Eritrea
 • Estonia
 • Ethiopia
 • Fiji
 • Finland
 • France
 • Gabon
 • Gambia
 • Georgia
 • Germany
 • Ghana
 • Greece
 • Grenada
 • Guatemala
 • Guinea
 • Guinea Bissau
 • Guyana
 • Haiti
 • Honduras
 • Hong Kong
 • Hungary
 • Iceland
 • India
 • Indonesia
 • Iran
 • Iraq
 • Ireland
 • Israel
 • Italy
 • Jamaica
 • Japan
 • Jordan
 • Kazakhstan
 • Kenya
 • Kiribati
 • Korea North
 • Korea South
 • Kosovo
 • Kuwait
 • Kyrgystan
 • Laos
 • Latvia
 • Lebanon
 • Lesotho
 • Liberia
 • Libya
 • Liechtenstein
 • Lithuania
 • Luxembourg
 • Macedonia
 • Madagascar
 • Malawi
 • Malaysia
 • Maldives
 • Mali
 • Malta
 • Marshall Islands
 • Mauritania
 • Mauritius
 • Mexico
 • Micronesia
 • Moldova
 • Monaco
 • Mongolia
 • Montenegro
 • Morocco
 • Mozambique
 • Myanmar(Burma)
 • Namibia
 • Nauru
 • Nepal
 • Netherlands
 • New Zealand
 • Nicaragua
 • Niger
 • Nigeria
 • Northern Ireland
 • Norway
 • Oman
 • Pakistan
 • Palau
 • Palestine
 • Panama
 • Papua New Guinea
 • Paraguay
 • Peru
 • Philippines
 • Poland
 • Portugal
 • Qatar
 • Romania
 • Russia
 • Rwanda
 • Samoa
 • San Marino
 • Sao Tome and Principe
 • Saudi Arabia
 • Scotland
 • Senegal
 • Serbia
 • Seychelles
 • Sierra Leone
 • Singapore
 • Slovakia
 • Slovenia
 • Solomon Islands
 • Somalia
 • South Africa
 • South Sudan
 • Spain
 • Sri Lanka
 • St Kitts and Nevis
 • St Lucia
 • St Vincent and the Grenadines
 • Sudan
 • Suriname
 • Swaziland
 • Sweden
 • Switzerland
 • Syria
 • Taiwan
 • Tajikistan
 • Tanzania
 • Thailand
 • Togo
 • Tonga
 • Trinidad and Tobago
 • Tunisia
 • Turkey
 • Turkmenistan
 • Tuvalu
 • Uganda
 • Ukraine
 • United Arab Emirates
 • United States of America
 • Uruguay
 • Uzbekistan
 • Vanuatu
 • Vatican City
 • Venezuela
 • Vietnam
 • Wales
 • Yemen
 • Zaire
 • Zambia
 • Zimbabwe

Eligible Programmes

Value

The total funds available are approx. £10,000.

How to apply

Bu chòir tagraidhean a bhith air an cur a-steach air post-d gu an Dr Sheila Kidd, Sheila.Kidd@glasgow.ac.ukgun a bhith nas fhaide na 5f(uair ionadail) air Dimàirt 11 Ògmhios 2019.  

Bu chòir do na leanas a bhith an cois an tagraidh: 

1. Cunntas-beatha iomlan.

2. Litir a’ mìneachadh carson a bu mhiann leibh gun deigheadh beachdachadh oirbh airson na h-Oileanachd seo, a’ toirt mion-fhiosrachadh mu thaic-airgid sam bith eile a fhuair sibh no air an do rinn sibh tagradh, a tha co-cheangailte ri ur prògram Maighstireachd iar-cheumnach.

3. Tuairisgeul goirid mun rannsachadh làithreach agaibh agus ur n-ùidhean a thaobh dreuchd-beatha (mu aon duilleag) 

4. Dearbhadh air ur n-inntreagadh gu prògram Maighstireachd ann an Ceiltis is Gàidhlig, no brath gu bheil an t-iarrtas agaibh a’ feitheamh air cead.  

 

Applications should be submitted by e-mail to Dr Sheila Kidd, Sheila.Kidd@glasgow.ac.uknot later than 5pm (local time) Tuesday 11 June 2019

Each application should consist of the following: A fully collated curriculum vitae.

1. A fully collated curriculum vitae

2. A covering letter explaining why you wish to be considered for this Studentship, detailing any other funding secured and/or applied for in connection with your PG Master's programme.

3. A brief outline of your current research and career interests (approx. one page). 

4. Proof of your admission into a Master’s programme in Celtic & Gaelic, or indication that your application is currently awaiting approval.

For more information contact: sheila.kidd@glasgow.ac.uk