Latha na Gàidhlig | Gaelic Language Day 2020

Issued: Fri, 07 Feb 2020 12:00:00 GMT

 

Baile air Bhoil 2020

 

 

 

 

Thathar a’ toirt taing do Bhòrd na Gàidhlig is iad am prìomh buidheann maoineachaidh air cùlaibh an tachartais seo. | Thanks to Bòrd na Gàidhlig, the primary funding body behind this event.